Tin tức

Black SourceTon Heavyweight Polypropylene Webbing Red 1 Inch by 10 Yard & 20 Pieces Plastic Triglide Slides Red Tri-Glide Slides Heavy Duty Poly Strapping for Outdoor DIY Gear Repair

SourceTon Heavyweight Polypropylene Webbing Red 1 Inch by 10 Yard & 20 Pieces Plastic Triglide Slides, Heavy Duty Poly Strapping (Red), Tri-Glide Slides(Black) for Outdoor DIY Gear Repair: SourceTon. SourceTon Heavyweight Polypropylene Webbing Red 1 Inch by 10 Yard & 20 Pieces Plastic Triglide Slides, Heavy Duty Poly Strapping (Red), Tri-Glide Slides(Black) for Outdoor DIY Gear Repair: SourceTon. PREMIUM MATERIAL- Our webbing is made of Polypropylene which is made from thermoplastic resins. Our triglide slides are made of high quality plastic, hard and not easy to damage. 。 WIDE VARIETY OF USES- This strapping is water, won't stretch like nylon does. Suitable for outdoor use, this heavyweight webbing is a must-have when camping, boating, rafting and more. 。 FUNCTIONAL NECESSITY TRIGLIDES- Triglides are frequently seen as adjusters on back pack straps. They are used to lengthen or shorten the strap to which it is attached. 。 EASY TO USE- This flexible webbing is easy to manipulate and sew. Made with a tight weave, it’s tough and aesthetically pleasing. 。 QUANTITY & SIZE- Our webbing is 1 Inch by 10 Yard and triglide slide is 1.6 Inch by 1.1 Inch. There are 1 piece Polypropylene Webbing and 20 pieces Triglide Slides in the package. 。

Black SourceTon Heavyweight Polypropylene Webbing Red 1 Inch by/ 10 Yard /& 20 Pieces Plastic Triglide Slides Red Tri-Glide Slides Heavy Duty Poly Strapping for Outdoor DIY Gear Repair
Black SourceTon Heavyweight Polypropylene Webbing Red 1 Inch by/ 10 Yard /& 20 Pieces Plastic Triglide Slides Red Tri-Glide Slides Heavy Duty Poly Strapping for Outdoor DIY Gear Repair
Black SourceTon Heavyweight Polypropylene Webbing Red 1 Inch by/ 10 Yard /& 20 Pieces Plastic Triglide Slides Red Tri-Glide Slides Heavy Duty Poly Strapping for Outdoor DIY Gear Repair
Black SourceTon Heavyweight Polypropylene Webbing Red 1 Inch by/ 10 Yard /& 20 Pieces Plastic Triglide Slides Red Tri-Glide Slides Heavy Duty Poly Strapping for Outdoor DIY Gear Repair
Black SourceTon Heavyweight Polypropylene Webbing Red 1 Inch by/ 10 Yard /& 20 Pieces Plastic Triglide Slides Red Tri-Glide Slides Heavy Duty Poly Strapping for Outdoor DIY Gear Repair
Black SourceTon Heavyweight Polypropylene Webbing Red 1 Inch by/ 10 Yard /& 20 Pieces Plastic Triglide Slides Red Tri-Glide Slides Heavy Duty Poly Strapping for Outdoor DIY Gear Repair
Black SourceTon Heavyweight Polypropylene Webbing Red 1 Inch by/ 10 Yard /& 20 Pieces Plastic Triglide Slides Red Tri-Glide Slides Heavy Duty Poly Strapping for Outdoor DIY Gear Repair

Video Nổi Bật

Cảm nhận khách hàng

  TƯ VẤN BÁO GIÁ
  Cảm ơn bạn đã ghé thăm website của AKauto ! Quý Khách Hàng quan tâm đến sản phẩm, dịch vụ vui lòng để lại thông tin để nhận được Tư Vấn Miễn Phí trong thời gian sớm nhất.

  Đối tác

  đối tác akauto 3M
  đối tác akauto - zestech
  đối tác akauto - michelin
  đối tác akauto - sparco
  đối tác akauto -kubebond
  đối tác akauto - vietmap