Chính sách hoàn tiền
  1. Mục lục (Ẩn/Hiện)
  2. 1. NỘI DUNG CHÍNH
  3. 2. HOÀN TIỀN VÀ HOÀN TIỀN 100%
  4. 3. ĐIỀU KIỆN HOÀN TIỀN
  5. 4. THAY ĐỔI CHÍNH SÁCH

NỘI DUNG CHÍNH

     Khách hàng sẽ được hoàn tiền trong vòng 14 ngày đầu tiên tính từ ngày mua sản phẩm. Số tiền và hình thức hoàn tiền sẽ phụ thuộc vào trường hợp hoàn tiền cụ thể được quy định trong chính sách hoàn tiền.

HOÀN TIỀN VÀ HOÀN TIỀN 100%

     Khách hàng sẽ được hoàn 100% giá trị dịch vụ trong vòng 7 ngày đầu tiên kể từ ngày mau sản phẩm

     Khách hàng sẽ được hoàn số tiền còn lại của giá trị dịch vụ sau khi trừ phí sử dụng 1 tháng nếu như yêu cầu hoàn tiền thực hiện từ ngày thứ 16 tới ngày thứ 30 kể từ ngày kích hoạt dịch vụ.

     Số dư phát sinh sau khi trừ chi phí cho gói dịch vụ mới sẽ được cộng vào số dư tài khoản (credit) của tài khoản khách hàng dùng mua các dịch vụ khác của AKAUTO. Số dư này không được phép chuyển đổi thành tiền mặt.

ĐIỀU KIỆN HOÀN TIỀN

     Chính sách hoàn tiền chỉ áp dụng đối với gói dịch vụ thanh toán cho kỳ hạn 3 tháng trở lên.
     Chính sách hoàn tiền chỉ được áp dụng một lần duy nhất đối với mỗi một khách hàng, nếu khách hàng yêu cầu hoàn tiền mà có một trong các thông tin sau trùng với dữ liệu khách hàng/dịch vụ đã được hoàn tiền của công ty thì yêu cầu hoàn tiền sẽ bị từ chối:

  • Cùng một người yêu cầu (Cùng số CMND).
  • Số điện thoại đăng ký mua sản phẩm

THAY ĐỔI CHÍNH SÁCH

     AKauto có toàn quyền thay đổi, bổ sung nội dung chính sách theo thời gian phù hợp với môi trường, pháp luật của Việt Nam và sẽ thông báo đến toàn bộ khách hàng qua email.

    Thông tin chi tiết, xin vui lòng liên hệ HOTLINE

AKauto Saigon Center

678 Trường Chinh, Tân Bình, Tp.HCM

Hotline: 090 3939 683

Bình luận
Thẻ
Nhận Tư Vấn - Báo Giá

Chúng tôi sẽ gọi cho bạn sớm nhất từ khi nhận được yêu cầu của bạn.

Thời gian làm việc: 8-22h mỗi ngày

*